De Balans kleurentest en kernkwadranten

 

In het basistraject zet ik 2 hoofdmethodieken in, waarmee je als coachee antwoorden vindt op de vragen: Wie ben ik, wat kan ik, en wat kan ik nog ontwikkelen?

De Balans kleurentest is gebaseerd op het enneagram, waar negen drijfveren worden omschreven die al eeuwen als universeel worden gezien. De uitslag van de test geeft het unieke kleurenpalet weer van jouw drijfveren, kwaliteiten en valkuilen. Ondanks dat het enneagram niet als wetenschappelijk wordt gezien, is het toch een waardevol instrument om inzicht te krijgen in wie je bent.

We worden allemaal geboren met een eigen aanleg. Ook heeft een pasgeborene een aantal basisbehoeften, zoals de behoefte aan veiligheid en vertrouwen. Al heel jong ontwikkelen we overlevingsstrategieën om deze behoeften te vervullen. Ook als we onze eigen aanleg daarmee moeten verloochenen. Een citaat uit ‘De kernkwaliteiten van het enneagram’ uit 2020 van Ofman en van der Weck-Kaptein:

“Tegen de tijd dat iemand volwassen is, is hij er goed in geworden zijn angsten, behoeften en verlangens te verbergen. Hij heeft er een gewoonte van gemaakt zichzelf te beschermen. Problemen kunnen ontstaan als iemand tegenover zichzelf doet alsof hij niet is zoals hij is. Het moment dat je je bewust wordt waarom je de dingen doet zoals je doet, is een boeiend transformatieproces. Het enneagram is daarbij een waardevol en trefzeker hulpmiddel., omdat het doordringt tot het niveau van de – veelal onbewuste- mentale en emotionele drijfveren. Drijfveren die iemand diep van binnenuit aansturen om te doen wat hij doet.”

Van de enneagramtypen past één basistype het beste bij je, en je zult je daar ook het meest in herkennen, maar je hebt ook eigenschappen van andere types. De Balans kleurentest vind ik als coach een mooie test, omdat hij jou niet in een hokje plaatst, maar inzicht geeft in het geheel van overlevingsstrategieën en kwaliteiten dat je hebt ontwikkeld. Het geeft ook een beeld van de manier waarop jij naar de wereld kijkt.  Het spreken over de Balans kleurentest kan een grote rol spelen in het ontdekken van dat wat je wilt loslaten en in dat, wat je juist zo wilt laten of wilt versterken.

Om helder te krijgen wat jouw kwaliteiten en valkuilen voor jou betekenen, maken we kernkwadranten (ontwikkeld door Daniel Ofman). Hierbij krijg je inzicht in jouw kernkwaliteiten met daarbij horende valkuil, uitdaging en allergie (zie voor uitleg dit filmpje van Ofman!). Kernkwadranten kunnen jou veel duidelijk maken over jouw eigenschappen en handelen (je drijfveren) ook in de relaties met de mensen om je heen. Zo brengen we jouw sterke kanten en uitdagingen in kaart.

 

 

 

 

Bronnen:

Ofman, D., Der Weck, R., & Van der Weck, R. (2020). De kernkwaliteiten van het enneagram / druk 15. Scriptum.