"Mijn missie is, dat ik vanuit mijn coachpraktijk bijdraag aan het inzicht wat jij hebt in de aanleiding tot, en gevolgen van je eigen gedrag en keuzes. En jou te helpen vanuit een sterke volwassen positie gezonde(re) keuzes te maken. Waardoor er meer rust en vrede in jouw leven kan komen.”

Wanneer coaching?

Als je kiest voor begeleiding door een coach, dan is daar al een weg aan vooraf gegaan. Vaak heb je zelf besloten een coach te zoeken en weet je ook wel waarom. Je wilt een klankbord, een vertrouwenspersoon, een meedenker. Je wilt een periode niet alleen staan in het nadenken over het vraagstuk wat je opgelost wilt zien.

Op allerlei gebieden kunnen in jouw leven vragen ontstaan.

“Er zijn twee hoofdredenen waardoor van tijd tot tijd levens- en werkpuzzels kunnen ontstaan. Enerzijds heeft de mens een eigen levensloop, een geschiedenis, een huidige situatie en een toekomst. Anderzijds veranderen de samenleving, de organisatie waarin we werken, maar ook relaties om ons heen voortdurend. Zowel onze levensloop als de veranderende omgeving nopen ons van tijd tot tijd tot bezinning, reflectie en nieuwe keuzes” (Hoogendijk, 2012). 

 

Het kan ook zijn dat anderen om je heen (je leidinggevenden) vinden dat je begeleiding nodig hebt. In dat geval is coaching minder een eigen keuze. Coaching kan dan toch een toevoeging zijn. Je kunt het zien als een kans om op een andere manier te gaan kijken naar jouw relatie met werk. 

 

Je laten coachen: een cadeau voor jezelf

Coaching is een vorm van zorg voor jezelf. Het kan werken als katalysator in een groeiproces, veranderproces. Je wilt ergens heen, maar hoe? je hebt al van alles gedacht en gedaan, maar het werkte niet? 

Lento betekent langzaam. Samen met mij druk je even op de pauzeknop. Wie weet wat je ontdekt. Durf je het aan om even tot stilstand te komen en met je coach om je heen te kijken in jouw wereld?   En durf je eerlijk te bekennen welke gedachten en gedragingen jou helpen en welke niet? Als coach help ik jou op een liefdevolle en humorvolle, gestructureerde wijze weer op gang. 

Weten hoe anderen coaching bij mij ervaren? kijk dan eens op deze pagina! 

 

Wat is coaching?

Coaching is er op gericht jou te begeleiden in het omgaan met je eigen levensvragen. Het jou helpen onder ogen zien van een werkelijkheid, durven veranderen en durven kiezen. De NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) omschrijft de definitie van coaching als volgt:

‘Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de coachee ondersteunt bij het behalen van zijn/haar zelfgekozen doelen’.

 

Coaching als opstapje naar perfecter worden?

Wat is dat, perfect? Overal om je heen kun je zien hoe 'perfecte' levens, perfecte lichamen en perfecte carrières er uit zien. Sociale media is daarvoor een platform. En coaching is ook een middel om 'beter' te worden toch?

Paul Verhaeghe schrijft in 2015 in zijn boek 'Identiteit' dat we denken dat wie het niet 'maakt', daaraan in feite zelf schuldig is. Het idee, dat je alles zou moeten kunnen, geeft druk. Byung-Chul Han schrijft in 2017 in 'De vermoeide samenleving' hoe onze wereld een prestatiesamenleving is geworden, waarin we onszelf uitbuiten en uitputten en waarin steeds minder ruimte is voor falen, en voor echte aandacht en contemplatie. 

We zijn niet perfect, sterker nog, de bijbel zegt zelfs  "Niemand is goed, ook niet één" (Rom. 3). Toch word je ondanks dat opgeroepen het goede te doen (Psalm 37 e.a.) en je 'kruis op je te nemen.' Dat betekent dat we wel de mogelijkheid hebben het goede te doen, niet alleen voor een ander, maar ook voor onszelf. Dat we een kruis (moeilijkheden, verdriet, fouten, zonde) hebben in ons leven, maar dat we dat te dragen hebben, dat sommige dingen er bij horen. Misschien is de visie van de bijbel er juist één die lucht geeft, vanwege de realistische kijk op wie we als mens zijn: niet perfect, en met soms nare dingen in ons leven.... maar met mogelijkheden het goede te doen. Zonder ongezond positivisme, zonder ontkenning van het negatieve.

Coaching is dus geen opstapje naar perfectie, maar het helpen zoeken van een gezonde en realistische manier van de reis aangaan.

 

Wat is een coach voor iemand? 

Kouwenhoven (2017) beschrijft een coach als iemand die niet zozeer kennis en vaardigheden overdraagt, zoals een leraar of mentor, maar als iemand die vooral bewust maakt van mechanismen die belemmeren of bevorderen. Het opheffen van blokkades en begeleiden bij het oefenen van vaardigheden staat centraal.

Een coach is iemand die zijn of haar mening niet ongevraagd geeft. Wat de coach vindt, hoeft niet het juiste voor jou te zijn! Zelf ga ik er als coach vanuit dat de beste oplossing datgene is, wat uit jezelf komt en waar jij zelf achter staat. Ik help jou die oplossing te zoeken door je de juiste vragen te stellen.

 

Een professionele coach

Coachen is een vrij beroep, dat betekent dat iedereen zich zo mag noemen.  Er zijn echter veel mogelijkheden om op professionele wijze met dit vak bezig te zijn.  Net als veel andere coaches heb ik me dus geregistreerd bij een beroepsvereniging (het NOBCO). Ik volgde een EQA- gecertificeerde coachopleiding en werk op termijn aan de EIA-certificering.  

 

Bronnen:

Han, B. (2015). De vermoeide samenleving. Drie essays. Uitgeverij Van Gennep B.V.

Verhaeghe, P. (2015). Identiteit (Dutch Edition) (01 ed.). De Bezige Bij.

Kouwenhoven, M. (2007). Het handboek strategisch coachen (1ste ed.). Boom Lemma.