Het langere traject: biografisch werken, aangevuld met verschillende methodieken 

Op deze pagina een greep uit een aantal werkwijzen

Bij het 1-op-1-compleet traject start je ook met het onderzoek naar jouzelf en je drijfveren, zoals bij het basistraject.  Daarna wordt echter veel diepgaander onderzoek gedaan en kan een grondige en duurzame oplossing gevonden worden voor jouw coachvraag.

Bijvoorbeeld, waardoor komt het dan, dat jij bijvoorbeeld zo gevoelig bent voor boosheid? Of wat is er de reden van dat jij je zo snel ergert aan bepaalde types? Wat maakt dat je als een wesp gestoken kunt reageren op bepaalde opmerkingen? Waarom stel jij je altijd stoer en zelfstandig op, terwijl je je diep vanbinnen verdrietig en alleen voelt?

Biografisch werk

Het beschrijven en bespreken van jouw levensverhaal kan hier veel inzicht geven. Wat is bepalend geweest? door welke dieptepunten ben je gegaan? Er is echte ruimte voor erkenning van wat jij hebt meegemaakt. Daarnaast halen we uit jouw verhaal: wat heeft jou in jouw leven kracht gegeven? Welke hoogtepunten waren er, en waar ben je dankbaar voor? Zijn er thema's die steeds terugkomen?

Er kan begrip ontstaan voor wat niet lukt in je leven, en je ontdekt wellicht waar bronnen van kracht en inspiratie liggen. De vragen die ik in het biografiegesprek aan je stel, helpen daarbij.

Biografisch werk is een verdiepende aanvulling op het werken met de Balans kleurentest en de kernkwadranten. Er kan inzicht ontstaan in de oorsprong van bepaalde overtuigingen, kwaliteiten en valkuilen. 

 

Naast het beschrijven van de biografie kan ik verschillende meer creatieve, beeldende opdrachten gebruiken om je jouw levensverhaal ‘in beeld’ te laten brengen. Ook kan ik je vragen foto's mee te brengen die voor jou een beeldende waarde hebben bij je levensverhaal.

 

Transactionele analyse/ Voice Dialogue

Om je nog meer bewust te laten worden van de invloed van patronen en overtuigingen, kan ik als coach oefeningen met je doen die gebaseerd zijn op de Transactionele analyse of Voice Dialogue. Hierbij leer je je innerlijke zelfspraak of  'ikken' kennen. Wie heeft het bij jou nu voor het zeggen? Je gaat jouw 'ikken' een naam en plaats geven en ze waarderen voor wat ze voor jou doen- en misschien wil je wel afscheid van één van hen nemen of een ander meer aan het stuur laten. 

Het leren kennen van je zelfspraak kan heel verhelderend, emotioneel en soms humorvol zijn.

Geweldloze communicatie

Een ideale wereld bestaat niet... er zijn wél mogelijkheden om met meer liefde en zonder oordeel met elkaar te praten. Zodat we conflicten sneller en met minder wrijving kunnen oplossen en beter voor onszelf leren zorgen. 

Dat betekent soms paradoxaal genoeg 'stoppen met aardig zijn' en duidelijk leren communiceren! Bij Lento coaching werk ik met deze methodiek als het gaat om het leren voeren van lastige gesprekken en voor jezelf op leren komen.