Uitgebreid testen in de coaching: dit is dus waarom het niet altijd werkt- en wat er dan wél werkt

Gepubliceerd op 8 januari 2022 om 13:09

Laatst zat Jort in mijn spreekkamer (naam gefingeerd). Met zijn toestemming mag ik zijn verhaal doen, omdat het zó mooi weergeeft hoe belangrijk het is om als coach de taal van je coachee te spreken en maatwerk te bieden.

Jorts baan was voor hem in teleurstelling geëindigd. Hij had eerst veel ruimte gehad voor eigen initiatief en creativiteit, maar daar werd uiteindelijk niets meer mee gedaan. De frustratie was bij Jort flink opgelopen: Werd er eigenlijk wel naar hem geluisterd? Waarom werd er geen gebruik gemaakt van zijn ideeën? Hij was ook onzeker geworden van zichzelf. 

Nu had hij weer nieuw werk gevonden en hij vroeg zich af, hoe hij een echt nieuwe, frisse start kon maken. Hij wist niet goed hoe.

Hij was al bij een loopbaancoach geweest, bij een grotere organisatie. De coach had daar een batterij aan testen met hem gedaan en hem een dikke reader overhandigd met de uitkomsten- maar Jort was daar niet mee geholpen. Het lezen en interpreteren van al die uitkomsten hielp hem niet,  de taal was te ingewikkeld, hij vond er geen antwoord op zijn vraag.

Hij had het niet opgegeven. En nu zat hij tegenover mij. Ik vond zijn vraag meteen mooi- Jort was bereid bij zichzelf te beginnen. Zijn openheid en zelfreflectie waren prachtig. Vanaf het begin sloeg hij diep aan het denken over de vragen die ik stelde. Ik liet hem -kuch- ook een test doen, een drijfverentest. Want Jort wilde weten waarom hij deed wat hij deed en mijn coachees en ik hadden al heel goede ervaringen gehad met deze test.

Het getuigenis van Jort over het gesprek wat we naar aanleiding van die drijfverentest voerden, was een groot compliment voor de test en voor mij als coach. Hij schreef namelijk:

"Eerder dit jaar heb ik bij een grote organisatie loopbaan coaching gevolgd. Mijn doel was toen: meer inzicht in mezelf; wie ben ik op de 'werkvloer'. We volgden toen verschillende methodes en gebruikten een heel aantal testen. Het gevolg van de enorme hoeveelheid informatie die allemaal tegelijk vanuit de testen op me af kwam was dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Ik miste daardoor het echte contact met mezelf waar ik juist zo naar op zoek was.

Ik kwam gelukkig ook in gesprek met coach Dingena van de Berg. Ik ben blij dat ik met haar in zee ben gegaan. De balans-kleurentest die zij gebruikt, heeft het voordeel, dat de test één overzichtelijke beeld geeft van mijn essentiële drijfveren die aanleiding zijn voor mijn gedrag en persoonlijkheidstype. Het was zo herkenbaar wat er uit die test kwam! De test geeft verbanden weer tussen de verschillende kanten van mijn persoonlijk denken en handelen in concrete situaties. Er werd heel veel duidelijk. Op mijn nieuwe werkplek heb ik profijt van het opgehelderde inzicht in mijn persoonlijke waarden, overtuiging, primaire drijfveren en angsten. Ik heb geleerd dat wat ik doe, heel veel te maken heeft met hoe ik dénk dat ik moet zijn. Dingena heeft me, zowel met haar betrokkenheid en inzicht als ook door de balans kleurentest, een efficiënt en doeltreffend inzicht gegeven in mijzelf en mijn werksituatie. Haar keuze voor en haar gebruik van de balans kleurentest is wat mij betreft veelzeggend voor haar inzicht en talent om persoonlijk, efficiënt en doelgericht te coachen." Januari 2022

Voor mij is de casus van Jort weer een voorbeeld van hoe coaching maatwerk moet zijn. Beter één goede test dan een heleboel, en tijd steken in een uitgebreid gesprek daarover. Ik ben blij dat ik in mijn opleiding de Balans kleurentest heb leren gebruiken.

Wat Jort schreef, schreef hij nog maar aan het begin van het traject- dat gesprek over zijn drijfveren gaf hem al zoveel inzichten. Dat betekende in de praktijk: opluchting en ontspanning, omdat hij ziet wat hij mag loslaten; rust, omdat hij nu al duidelijk voor zich ziet dat hij meer mag luisteren en observeren en niet overal verantwoordelijk voor is. Dankbaarheid, voor alles waar hij zo goed in is geworden.

Het verdere traject gaat Jort nog veel meer aanknopingspunten opleveren, zoals waarom hij bepaalde overtuigingen en denkwijzen is gaan gebruiken en wat hij zich ten doel kan stellen. Uiteindelijk zal hij concrete stappen kunnen gaan zetten om die frisse start heel bewust in de praktijk te brengen en om fris te blijven in zijn nieuwe baan.

 

Sprak het verhaal van Jort je aan, en heb ook jij behoefte aan een frisse start? Neem eens contact op. Je kunt hier heel laagdrempelig terecht d.m.v. een vrijblijvend eerste gesprek. Of maak gebruik van je éénmalige gratis call, waarin je je verhaal kwijt kunt en met een goed advies verder kunt.

Welkom!

 

 

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.